1. nadzemné podlažie B.1

asdfghjkl Byt B.B01.1 Byt B.B02.1 Byt B.B03.1 Byt B.B04.1 Byt B.B05.1 Byt B.B06.1 Byt B.B08.1 Byt B.B09.1 Byt B.B10.1 Byt B.B11.1 Byt B.B07.1 Loft B.BL01.1 - Prevádzka Loft B.BL03.1 - Vinotéka Loft B.BL04.1 - Prevádzka Loft B.BL05.1 - Lekáreň